Vaizdo įrašai

ADOMO MICKEVIČIAUS PĖDOMIS

Pristatome vaizdo įrašų ciklą, skirtą Adomo Mickevičiaus gyvenimui ir kūrybai. Pirmame epizode „Vaikystė“ bibliotekoje dirbantys istorikai, bibliotekininkai Linas Janulevičius ir Eduardas Budrys pasakoja apie poeto giminės ištakas, vaikystę, formavusią jo pasaulėžiūrą.

Antrame epizode bibliotekos darbuotojai istorikas, vyresnysis bibliotekininkas Eduardas Budrys ir istorikas, vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius pasakoja apie Adomo Mickevičiaus studijas Vilniaus universitete. Adomas Mickevičius (1798–1855) yra vienas žymiausių Vilniaus universiteto auklėtinių. Koks jo studijų metu buvo Vilniaus universitetas, kaip sekėsi sutarti su bendramoksliais, į kokias draugijas jie būrėsi – apie visa tai sužinosite vaizdo įraše.

Trečiajame vaizdo epizode bibliotekos darbuotojai istorikas, vyresnysis bibliotekininkas Eduardas Budrys ir istorikas, vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius pasakoja apie Adomo Mickevičiaus gyvenimą Kaune. 1819 m. baigęs Vilniaus universitetą, poetas paskiriamas mokytojauti į Kauno apskrities mokyklą. Dėstė literatūrą, poetiką, retoriką, gramatiką, senovės ir visuotinę istoriją, moralės mokslą, gamtos ir politinę teisę, buvo mokyklos bibliotekos vedėju. Gyvenimas nedideliame, 4000 gyventojų turinčiame, mieste slėgė, todėl A. Mickevičius stengėsi išlaikyti ryšius su Vilniuje likusiais draugais, susirašinėjo su jais, važinėjo į Filomatų susirinkimus. Būtent šiuo laikotarpiu poetą aplanko ir didžioji viso gyvenimo meilė – jis susipažįsta su Marija Vereščak.

Ketvirtajame epizode Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos istorikas, vyresnysis bibliotekinkas-tyrėjas Eduardas Budrys ir istorikas, vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius pasakoja apie Adomo Mickevičiaus veiklą filomatų draugijoje. 1823 m. carinė valdžia suėmė aktyviausius Vilniaus universiteto studentų slaptųjų organizacijų veikėjus, tarp jų ir Adomą Mickevičių. Paskelbus nuosprendį, tarp ištremtųjų iš Lietuvos buvo ir Adomas Mickevičius.

Penktajame epizode  Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos istorikas, vyresnysis bibliotekinkas-tyrėjas Eduardas Budrys ir istorikas, vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius pasakoja apie laikotarpį, kuomet Adomas Mickevičius ištremiamas iš Lietuvos. Sankt Peterburgas, Maskva, Krymas – tokie pirmieji Adomo Mickevičiaus keliai tremtyje. Kuo gyvena kūrėjas, su kuo bendrauja, kaip gimsta jo poema „Konradas Valenrodas“?

ADOMAS MICKEVIČIUS IR JO EPOCHA

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka kviečia į pokalbių ciklą „Pašnekesiai apie Adomą Mickevičių“. Vieną žinomiausių Adomo Mickevičiaus biografijos ir kūrybos tyrinėtojų, ilgametį A. Mickevičiaus muziejaus direktorių, knygų autorių Rimantą Šalną kalbins istorikas, Skaitytojų aptarnavimo centro bibliografas Linas Janulevičius.

Adomas Mickevičius (1798-1855) gyveno itin neramiais laikais. Pokalbyje bus aptarta, kaip poetas reagavo į garsius to meto įvykius (sukilimas, revoliucija, kt.) Ar tikrai aštriausias Adomo Mickevičiaus kardas visada buvo jo plunksna?APYSAKA APIE ADOMĄ MICKEVIČIŲ

Vaizdo įraše pristatome Ksavero Prušinskio „Apysaką apie A. Mickevičių“. Knygos autorius – diplomatas ir politikas, Ispanijos pilietinio karo korespondentas, jaunas žuvęs autokatastrofoje, labai įtaigiai ir lengvu stiliumi pasakoja apie žmogišką poeto gyvenimą, jo kūrybinį kelią, santykius su sutiktais žmonėmis. Pokalbiui apie Adomo Mickevičiaus kūrybą ir gyvenimą pakvietėme du šios srities specialistus – knygų apie Adomą Mickevičių autorius ir vertėjus, nusipelniusius Lietuvos ir Lenkijos kultūros veikėjus Rimantą Šalną ir Voicechą Piotrovičių. Juos kalbins Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos bibliografas ir istorikas Linas Janulevičius.

AR VISKĄ ŽINOME APIE ADOMĄ MICKEVIČIŲ

Poetas, patriotas, politinis aktyvistas, kariuomenės organizatorius, dėstytojas, meilužis, pranašas – tai tik keli „Pono Tado“ autoriaus Adomo Mickevičiaus veidai. Šio rašytojo literatūrinio palikimo neįmanoma iki galo įvertinti nežinant jo gyvenimo kelio istorijos. Gyvenimo, paženklinto nenuilstamų aukštesnių idealų ieškojimu slaptose studentų organizacijose, vienuolyno-kalėjimo celėse, revoliucionierių ratuose, mistiškose sektose ir universitetų auditorijose. Tai nenuilstančio romantiko kelias, kai likimo smūgiai pasitinkami atstatyta krūtine.
Apie Adomą Mickevičių pasakoja Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos istorikas Eduardas Budrys.


ADOMO MICKEVIČIAUS SANTYKIAI SU JUDAIZMU IR ŽYDAIS

2020 m. buvo paskelbti Gaono ir žydų istorijos metais. Taip pačiais metais Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka šventė 70-tąsias savo įkūrimo metines. Tai buvo gera proga paieškoti, ką bendro turi Adomo Mickevičiaus kūryba ir gyvenimas su judaizmu bei žydų kultūra. Daug įdomios informacijos ir pamąstymų pateikė Adomo Mickevičiaus bibliotekos darbuotojas, istorikas Eduardas Budrys.